به نام خدا
طراحی سایت

تعرفه پشتیبانی و نگهداری وب سایت

سرویس پـایــه

نـــــام ســـــــرویـــــس : سرویس پـایــه
تخصیص اکانت در پرتال مشتریان : دارد
تغییر رمزهای عبور فراموش شده : ۱۰ مورد
رفع خطاهای احتمالی سایت : ۱ خطا
خدمات فنی پرداخت : دارد
پشتیبانی تلفنی در ساعات اداری : ندارد
رفع مشکلات پرداخت آنلاین : دارد
بروز رسانی سیستم : ۱ مورد
تعریف ایمیل های جدید : ۵ ایمیل
تعریف فایل پشتیبان (بک آپ) : حداکثر تا ۵۰۰ مگابایت
بهینه سازی سرعت سایت : ۱ بار
جلسه آموزشی در محل شرکت : ندارد
حداکثر زمان پاسخگویی به درخواست ها: 72 ساعت کاری
رفع ساسپندی : ۳ مورد
دفعات بک آپ گیری : ۱ مورد
مـــــــــــدت : یکساله
هزیـــــــــنه : 2,990,000 تومان

سرویس شـــرکتــی

نـــــام ســـــــرویـــــس : سرویس شـــرکتــی
تخصیص اکانت در پرتال مشتریان : دارد
تغییر رمزهای عبور فراموش شده : ۲۰ مورد
رفع خطاهای احتمالی سایت : ۸ خطا
خدمات فنی پرداخت : دارد
پشتیبانی تلفنی در ساعات اداری : ندارد
رفع مشکلات پرداخت آنلاین : دارد
بروز رسانی سیستم : ۲ مورد
تعریف ایمیل های جدید : ۱۰ ایمیل
تعریف فایل پشتیبان (بک آپ) : حداکثر تا ۱۰۰۰ مگابایت
بهینه سازی سرعت سایت : ۲ بار
جلسه آموزشی در محل شرکت : ندارد
حداکثر زمان پاسخگویی به درخواست ها: 24 ساعت کاری
رفع ساسپندی : ۶ مورد
دفعات بک آپ گیری : 2 مورد
مـــــــــــدت : یکساله
هزیـــــــــنه : 3,990,000 تومان

سرویس حرفه ای

نـــــام ســـــــرویـــــس : سرویس حرفه ای
تخصیص اکانت در پرتال مشتریان : دارد
تغییر رمزهای عبور فراموش شده : نامحدود
رفع خطاهای احتمالی سایت : ۵ خطا
خدمات فنی پرداخت : دارد
پشتیبانی تلفنی در ساعات اداری : دارد
رفع مشکلات پرداخت آنلاین : دارد
بروز رسانی سیستم : ۵ مورد
تعریف ایمیل های جدید : ۲۰ ایمیل
تعریف فایل پشتیبان (بک آپ) : حداکثر تا ۲۰۰۰ مگابایت
بهینه سازی سرعت سایت : ۱ بار
جلسه آموزشی در محل شرکت : ۱ مورد
حداکثر زمان پاسخگویی به درخواست ها: 8 ساعت کاری
رفع ساسپندی : ۱۰ مورد
دفعات بک آپ گیری : ۸ مورد
مـــــــــــدت : یکساله
هزیـــــــــنه : 5,990,000 تومان